Hakkımızda

Girişimde Kadın Gücü Projesi; Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası desteği ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) iş birliğinde, Türkiye’de sektör ve bölge fark etmeksizin çalışmakta olan girişimci kadınların desteklenmesi amacıyla 2021 yılında hayata geçirildi.

Dijitalleşmenin sektörlerden bağımsız olarak iş yapış biçimlerinde yol açtığı köklü değişimi ve hemen ardından gelen Covid-19 pandemisinin iş gücü piyasası üzerindeki olumsuz etkilerini en çok hisseden sosyal grupların başında kadınlar gelmektedir. Özellikle kadınların daha fazla yer aldığı sektörlerde görülen negatif etkiler, girişimci kadınlara yönelik desteklerin yetersiz kalması ve kadınların iş hayatlarının yanı sıra sosyal hayatlarında da üstlendikleri ek sorumluluklar mevcut kırılganlığın daha da artmasına neden olmuştur. Bu süreçte TÜRKONFED ve UN Women’ın da dahil olduğu sivil toplum kuruluşlarının araştırmaları, kadınların iş dünyasında yaşadıkları zorlukları tüm yönleriyle ortaya koymuştur.

Girişimde Kadın Gücü Projesi buradan yola çıkarak, Türkiye’nin farklı bölgelerinde sektör ve ölçek fark etmeksizin girişimci kadınların hızla değişen dünyaya adapte olmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Proje kapsamında girişimci kadınlara dijitalleşme, e-ihracat, pazarlama gibi teknik konularda çevrim içi ve yüz yüze eğitimler verilecek, mentorluk desteği sağlanacaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliği bilincine yönelik içerikler, piyasada etkin olan kurumlarla network geliştirme, kadınların ürünlerini sergileyebilecekleri ve bir araya gelebilecekleri kanalların oluşturulması da yürütülecek çalışmalar arasında yer almaktadır.

Girişimde Kadın Gücü Projesi ile iki yılda beş bin girişimci kadına ulaşılması hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriklerimiz

Eğitim Destekçilerimiz

Mentorluk Destekçilerimiz